پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

روانشناسی

پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه مدیریتی: مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

WWW.dr- sepehri.delccs
مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 

افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴