پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

روانشناسی

پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه مدیریتی: مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

WWW.dr- sepehri.delccs
مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 
این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من