مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

روانشناسی

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

 مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

Harters Classroom affect and motivational scale


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴