احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»

روانشناسی

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز» 

این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند درستی این جملات را، در ارتباط با خودتان را در زیر مشخص کنید. 


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴