فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

با استفاده از فرم ثبت ساعات کاری آنلاین می توانبد به فرآیند ثبت ساعات کاری کارمندانتان نظم ببخشید و آنرا در همه جا در دسترس قرار دهید. درنهایت با قراردادن این فرم در وب سایت خود و یا با ارسال آدرس آن به کارمندان براحتی یک سامانه ثبت ساعات کاری آنلاین بهمراه انواع گزارشات دینامیک خواهید داشت

افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴